Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.ZALA MEGYEI ROMÁKÉRT SZERVEZET

8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. T:+36-20-2312868
Adószám: 18965870-1-20

 

Kedves Látogató!


Szervezetünk 2002-ben alakult, hogy segítse a zalai, elsősorban dél-zalai romákat a tanulásban, munkáikban, kulturájuk előrevivő hagyományainak megőrzésében és fejlesztésében. Kis létszámú, alulról szerveződő, egyesületi formában működő szervezetünk elsősorban páyázati forrásokból tud segíteni olyan roma családoknak, akik ezt igénylik és akik meg is tesznek mindent azért, hogy önmaguk előbbre jussanak. Alapítói többnyire dél-zalai beások, de nyitott a szervezett minden más hagyományú roma közösség felé, illetve azok felé, akik ugyan nem roma származásúak, de segíteni, tenni szeretnének a vidék roma közösségeinek, embereinek.
 

PROJEKTJEINK 2012-2016

A Szervezet kezdettől fogva kötödik Nagykanizsa városhoz, aktívan részt vállal annak társadalmi és kultúrális életében. A Nemzeti Civil Alap, majd a Nemzeti Együttműködési Alap forrásainak segítségével tartottuk fenn szervezetünket, évenként számos kulturális rendzevényt szervezve, táboroztatva 2015-ig évenként 50-150 szociálisan rászorult roma fiatalt.

A szervezet működtetésére 2013-ban NEMZ-CISZ-15-078. számú pályázattal 230 ezer Ft támogatást , 

2015-ben  a NEMZ-CISZ-15-0272. számú pályázattal 250 ezer Ft támogatást nyerünk el. 

A Zala Megyei Romákért Szervezet 2014. évben tudatos fejlesztésbe kezdett, melynek középpontjában a humánerőforrás koncentrálása állt.

A ZMRSZ-ben TÁMOP 1.4-1/12-0325 projekt keretében 10 fő pályakezdő fiatalt alkalmaztunk 12 hónapon át főállásban. A fiatalok Nagykanizsa környező településein /18 / végeztek szociológiai felmérést a roma közösségekben. A felmérések főíránya a romák élethelyzete, életminősége, a munkanélküliség, az iskolázottság hiánya -. Az alkalmazottak mellett projektmenedzserek, szervezetfejlesztési tanácsadók dolgoztak az egyes pályázatokban. A szervezet tevékenységi körének középpontjában a kisebbség és hátrányos helyzetű emberek integrációja áll. Ennek továbbfejlesztése érdekében számos pályázatot valósítottunk meg, Melyeket az alábbi témakörök közé csoportosítottunk. - munkanélküliség csökkentését célzó programok, - ifjúság nevelését segítő programok, -egészségmegörző programok. 2014 évben a három pilléren álló " programcsomagunk" a helyi és roma közösségekre több síkon hatott. Elértük, hogy a korábbi passzivítást felválltó aktívitás helyett, a proaktív kezdeményező szemlélet valósult meg.

A Szervezet szolgáltatási politikája: életminőség javítása, területi kohézió elősegítése, egyenlő esélyő hozzáférés a munkához, tanuláshoz. 2014. évi tevékenységünk során nem csak az integráció elősegítése, hanem a civil társadalom megerősítése, a helyi társadalmi aktívitás növelése és a romák munkaerő-piaci elhelyezkedésének lehetőségeit is szélesítettük. 2014. évi tevékenységünkkel a sok szinű civil társadalom erősítéséhez járultunk hozzá, tettük ezt, úgy, hogy kezdeményeztünk, együttműködtünk, átadtunk módszereket, ismereteket.

2016-ban tovább folytatjuk a munkát, a NEMZ-CISZ-16-0229. sz. pályázattl 850 ezer Ft támogatást nyertünk el, mellyel további segítséget tudunk adni a térség roma családjainak.